Usługi kadrowe

AKTA OSOBOWE

• Kompleksowe prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji osobowej pracowników,
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
• Sporządzanie dokumentów kadrowych w szczególności umowy o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
• Ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
• Kontakt z ZUS
• Prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
• Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,


Pracownik to skarb!

Oferta naszego biura

Poleć nasze usługi